top of page

สวนสมุนไพรบ้านห้วยหาน

Updated: Aug 11, 2022

หมู่ 9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สวนสมุนไพรบ้านห้วยหาน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายบ้านห้วยหานเป็นหมู่บ้านที่รอบล้อมไปด้วยขุนเขาและหน้าผา มีถ้ำเพชรที่มีความสวยงาม มีจุดชมวิวผาแดงที่สามารถชมทัศนียภาพทางธรรมชาติได้ถึง 180 องศา

สวนสมุนไพรบ้านห้วยหานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสมุนไพรพื้นบ้านหลากหายชนิด ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านห้วยหานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้บ้านห้วยหานยังมีการให้บริการอบสมุนไพรแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวม้งให้กับนักท่องเที่ยว มีการแปรรูปสมุนไพร การชิมชาสมุนไพร การทำกาแฟแบบครบวงจร มีบริการอาหารพื้นเมืองของชาวม้ง อีกทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น การจักรสาน การปักผ้า และการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ เป็นต้น

การเดินทางเข้าสู่บ้านห้วยหานรถส่วนตัว – รถโดยสารประจำทาง เส้นทางจาก อ.เชียงของ ใช้เส้นทางเชียงของ- เวียงแก่น – เทิง เลี้ยวซ้ายมาทางบ้านหนองเตาและเลี้ยวขวาทางแยกห้วยคุ- ห้วยหาน โดยเดินทางเป็นระยะทางรวม 60 กม. ถึงบ้านห้วยหาน

99 views

Comentários


bottom of page