top of page

ครัว106 ดอยผาตั้ง

ที่อยู่174 หมู่14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น เทศบาลนครเชียงราย, จังหวัดเชียงราย 57310 โทร. 087 302 4709

วันจันทร์ 08:00 - 20:00

วันอังคาร 08:00 - 20:00

วันพุธ 08:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี 08:00 - 20:00

วันศุกร์ 07:30 - 21:00

วันเสาร์ 07:30 - 21:00

วันอาทิตย์ 07:30 - 21:001 view
bottom of page